UVJETI PRUŽANJA USLUGA

Opći uvjeti poslovanja

Napomena! Samo hrvatski izvornik ovih Općih uvjeta poslovanja AKI Group d.o.o. je pravno obvezujući. Prijevodi dostupni na drugim jezicima su informativne svrhe i nemaju pravni učinak. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja automatski prihvaćate hrvatski izvornik.

1 Opseg primjene

Ovi opći uvjeti (u daljnjem tekstu "uvjeti") primjenjuju se na sve pravne transakcije obavljene putem online trgovine emobi.ch (u daljnjem tekstu pojedinačno nazvano "online trgovina"). Online trgovinu vodi AKI Group d.o.o. (u daljnjem tekstu "AKI Group"). AKI Group zadržava pravo izmjene ovih uvjeta u bilo koje vrijeme. Verzija uvjeta koja vrijedi u vrijeme postavljanja narudžbe vrijedi i ne može se jednostrano mijenjati za dotičnu narudžbu. Nepovoljni ili proturječni uvjeti kupca neće biti prepoznati.

Raspon proizvoda i usluga dostupnih u emobi.ch (u daljnjem tekstu "ponuda") namijenjen je isključivo kupcima čije je prebivalište ili mjesto poslovanja u Republici Hrvatskoj.

Isporuke se vrše isključivo na adrese u Republici Hrvatskoj.

Proizvodi su dostupni sve dok se mogu pronaći putem tražilice u online trgovini i / ili dok zalihe traju.

Kupci potvrđuju usklađenost sa zakonskim odredbama za sve narudžbe proizvoda s minimalnim uvjetom starosti od 18 godina (osobito za alkohol i duhanske proizvode).

Velike narudžbe veće od standardnog iznosa mogu se odbiti bez razloga.

2 Informacije

2.1 Proizvod i cijena

Slike proizvoda koje se koriste za oglašavanje, brošure, online trgovinu itd. služe samo kao ilustracija i nisu obvezujuće.

Informacije o proizvodima dostupnima putem online trgovine izrađuju se što je moguće lakše za korisnike, ali nisu obvezujuće. Primjenjuju se podaci koje je dao proizvođač (npr. Jamstvo proizvođača), pod uvjetom da važe u Republici Hrvatskoj.

Sve navedene cijene su neto, u hrvatskim kunama (HRK), uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV) i, gdje je primjenjivo, uključuju predujam za recikliranje unaprijed. AKI Group zadržava pravo promjene cijena u bilo koje vrijeme. Cijene navedene u online trgovini u trenutku postavljanja narudžbe vrijede.

Sve dodatne usluge koje podliježu naknadi, npr. instalacija, odlaganje, produljenje jamstva, osiguranje itd. navedeni su posebno u košarici i na dostavnici.

2.2 Dostupnost i vrijeme isporuke

AKI Group se obvezuje pružiti ažurne i precizne informacije o dostupnosti i vremenu isporuke u online trgovini ili putem e-pošte. Međutim, nedostaci u proizvodnji i isporuci mogu uzrokovati kašnjenja u isporuci. Stoga se sve informacije o dostupnosti i vremenu isporuke mogu promijeniti.

2.3 Dodatne usluge: instalacija i odlaganje

Instalacija uključuje raspakiranje i instaliranje naručenog proizvoda, uključujući i vraćanje ambalaže.

Zbrinjavanje uključuje primitak i ekološki ispravno zbrinjavanje predmeta (a) koje je klijent odredio prilikom narudžbe. Stavke moraju približno odgovarati vrsti i količini naručenog proizvoda. Stavka (a) za odlaganje mora biti pripremljena za prijevoz od strane kupca i mora biti spremna za isporuku na dogovoreni datum isporuke za naručene proizvode.

Troškovi instalacije i odlaganja navedeni su posebno u košarici i na dostavnici.

3 Zaključivanje ugovora

Proizvodi i cijene navedeni u online trgovini smatraju se ponudama. Međutim, ove ponude su uvijek predmet dostavljanja nemogućnosti ili netočnih ponuda cijena, od kojih su obje dovele do otkazivanja ugovora. Ugovor će se smatrati zaključenim čim je kupac u našoj online trgovini, putem telefona ili e-maila (u daljnjem tekstu "ugovor") uputio narudžbu.

Klijenti su obaviješteni o njihovoj narudžbi putem automatski generirane potvrde narudžbe koja se šalje na adresu e-pošte koju je dao klijent. Prijem automatski generirane potvrde narudžba ne predstavlja obvezu isporuke proizvoda. Isključivo obavještava kupca da je naručena radnja zaprimljena u online trgovini i da je stoga ugovor sklopljen pod uvjetom isporuke i ispravne cijene.

4 Datum isporuke

Uz potvrdu, kupac dobiva ili privremeni datum isporuke ili se kontaktira kako bi se mogao ugovoriti pojedinačni datum isporuke.

Ako je isporuka AKI Group odgođena, kupci imaju pravo odustati od ugovora (s izuzetkom posebnih naloga) od 30. kalendarskog dana od prvobitno zakazanog datuma isporuke. U takvom slučaju, AKI Group  će korisniku vratiti iznos uplaćenog unaprijed. Ne primjenjuju se daljnje tvrdnje prema AKI Group.

5 Dostava / Kolekcija trgovine

Adresa dostave u Republici  Hrvatskoj mora biti lako dostupne kamionom. Ako to nije slučaj, kupac snosi sve posljedične troškove.

Ukoliko kupac odbije primiti naručene proizvode na ugovoreni ili osigurani datum isporuke, AKI Group može odustati od ugovora (otkazivanja) i fakturirati kupcu sve nastale dodatne troškove kao i troškove neugodnosti u iznosu od 20% vrijednosti narudžbe, ali ne manje kao i naknadu za bilo kakav gubitak vrijednosti naručenih proizvoda.

6 Obveza kupca da pregleda proizvode

Kupci su dužni odmah provjeriti isporučene ili prikupljene proizvode radi ispravnosti, cjelovitosti i integriteta. Kupac je dužan obavijestiti AKI Group o svim nedostacima odmah nakon njihovog otkrivanja i najkasnije u roku od 5 kalendarskih dana nakon primitka dostave / naplate. Kupac mora zadržati proizvod u stanju u kojem je isporučen i ne smije ga koristiti. Ako isporuku obavlja servisni partner, kupac potpisom isporuke potvrđuje da proizvod ne pokazuje očite nedostatke. Umjesto toga, on / ona mora navesti nedostatke na dostavnici. To se ne odnosi na skrivene nedostatke.

7 Jamstvo

AKI Group jamči godinu dana od datuma isporuke da će naručeni proizvod biti bez grešaka i potpuno funkcionalan. 

Jamstvo daje:

Besplatan popravak proizvoda.

Djelomičnu ili potpunu zamjenu istog proizvoda.

8 Odgovornost i isključenje odgovornosti

Odgovornost se temelji na važećim zakonskim odredbama. Međutim, AKI Group ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za (i) lagani nemar, (ii) neizravnu i posljedičnu štetu i naknadnu štetu i gubitak profita, (iii) nerealiziranu uštedu, ili (iv) štetu nastalu zbog kašnjenja isporuke, ili (v) bilo koja djela ili propusti pomoćnih osoba AKI Group, biti ugovorni ili izvan ugovorni.

Štoviše, AKI Group nije odgovoran za štetu nastalu iz sljedećih razloga:

Pohrana, stavljanje ili korištenje bilo kojeg proizvoda koji je neprikladan, nezakonit ili je u suprotnosti s ugovorom. 

Korištenje nekompatibilnih rezervnih dijelova ili pribora (npr. napajanje). 

Negativna briga o proizvodu i/ili nepravilna modifikacija ili popravak proizvoda od strane kupaca ili trećih strana. 

Sile, posebice prirodne opasnosti, vlaga, neravnine i udarci itd., koje nisu uzrokovane online trgovinom ili službenim naredbama.

9 Plaćanje

9.1 Načini plaćanja

Plaćanje se vrši u Eur.

Prihvaćamo ove načine plaćanja:

Kartično plaćanje (Mastercard, Maestro, VISA, Unionpay Inernational)

Pri plaćanju na našoj internet trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

Naše trenutne naknade možete pogledati pod metodom plaćanja i detaljno su navedene u procesu naručivanja.

Prilikom plaćanja kreditnom karticom, iznos se tereti u trenutku narudžbe.

U slučaju plaćanja unaprijed, dostava se vrši tek nakon primitka uplate. Proizvodi na lageru u glavnom skladištu AKI Group rezervirani su do isteka roka plaćanja, koji je najmanje 40 kalendarskih dana. Proizvodi koje treba dostaviti vanjski distributer najprije se naruče samo po primitku plaćanja.

Za kupovinu na računu (2,5% nadoplate na vrijednost narudžbe), kupci su dužni podmiriti fakturirani iznos u roku od 20 kalendarskih dana od primitka isporuke bez ikakvog (popusta) odbitka. U slučaju djelomičnog povrata isporučenih proizvoda, fakturirani iznos može se u skladu s tim smanjiti.

9.2 Odgoda plaćanja

Ukoliko kupci ne uspiju podmiriti svoje obveze plaćanja u cijelosti ili djelomično, svi nepodmireni iznosi koje duguju AKI Group za bilo kakve kupnje odmah dospijevaju (u roku od 8 kalendarskih dana od prvog podsjetnika za avanse). AKI Group može zatražiti hitno plaćanje i obustaviti daljnje isporuke proizvoda kupcu.

9.3 Rezervacija vlasništva

Svi naručeni proizvodi ostaju u vlasništvu AKI Group sve dok se uplata ne zaprimi u cijelosti. AKI Group se ima pravo upisati u registar rezervacija vlasništva. Bez izričitog pristanka tvrtke AKI Group, prije prijenosa vlasništva nije dopušteno zalaganje, prijenos sigurnosti, obrada ili izmjena.

10 Promjena ili otkazivanje narudžbe

Postavljanje narudžbe obvezuje kupca da prihvati proizvode i usluge. AKI Group može, po vlastitom nahođenju, prihvatiti naknadne izmjene ili otkazivanje narudžbe od strane kupca i naplatiti naknadu za neugodnost u iznosu od 20% vrijednosti otkazane narudžbe, ali ne manje, kao i svaki gubitak vrijednosti naručenih proizvoda.

U slučaju (djelomične) nemogućnosti isporuke (uvjet koji dovodi do raskida) nakon postavljanja ili zaključenja ugovora u skladu s točkom 3, kupac se odmah obavještava putem e-maila. Ako je kupac već izvršio uplatu, iznos se vraća. Ako nije izvršeno plaćanje, kupac je oslobođen obveze plaćanja dospjelog iznosa. Daljnji zahtjevi za kašnjenje isporuke ili neuspjeh isporuke su isključeni.

11 Povrat proizvoda bez nedostataka

Ne postoji opće pravo na povrat naručenih proizvoda. AKI Group daje pravo na povrat naručenih proizvoda u roku od najviše 14 kalendarskih dana nakon primitka.

U takvom slučaju troškovi otpreme za povrat proizvoda su na trošak i rizik kupca. Proizvodi moraju biti poslani preporučenom poštom na adresu navedenu u „kontaktu“ na adresi AKI Group skladišta. Proizvodi, zajedno sa svim priborom, moraju biti propisno zapakirani i vraćeni u originalnom pakiranju. Oštećeni proizvodi ne mogu se vratiti ili će u cijelosti biti fakturirani kupcu.

Kada se AKI Group vraća nosač podataka ili proizvod koji sadrži pohranu podataka, mora se očekivati ​​potpuni gubitak podataka. Odgovornost je kupaca da osiguraju odgovarajuće sigurnosno kopiranje podataka i zaštitu njihovih podataka. AKI Group ne preuzima odgovornost za potencijalni gubitak podataka.

Ukoliko kupci iskoriste svoje pravo na povratak u skladu s gore navedenim uvjetima vraćanja, AKI Group će vratiti ukupnu kupovnu cijenu s izuzetkom minimalne plaćene nadoplate.

12 Popravci izvan jamstva

Svi troškovi popravka nastali izvan jamstva u skladu s točkom 7 snosit će kupac. AKI Group zadržava pravo da klijentu ispostavi račun za pregled prijavljenog nedostatka, kao i za troškove dostave za sve uređaje koji ne pokazuju otkrivene nedostatke ili nedostatke koji nisu pokriveni jamstvom u skladu s točkom 7.

13 Daljnje odredbe

13.1 Povrat koji se ne može dodijeliti

Povrati koji se ne mogu dodijeliti ili vratiti kupcu zadržavaju se 6 mjeseci prije nego što se uklone.

13.2 Garancija za nenaplaćenu ili neisporučenu robu

Ako kupac ne preuzme robu povezanu s našim jamstvenim servisom (u skladu s točkom 7) iz našeg skladišta u roku od 6 mjeseci nakon primitka naplate, AKI Group ima pravo koristiti i posebno raspolagati tom stavkom.

13.3 Zaštita privatnosti podataka

Statut o privatnosti je sastavni dio ovih uvjeta.

Prihvaćanjem ovih uvjeta, kupci se također slažu sa zajedničkim izjavama o privatnosti Republike  Hrvatske.

13.4 Djelomično nevaženje

Ako pojedinačni uvjeti ovih uvjeta nisu valjani ili nevažeći, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih uvjeta.

13.5 Mjesto nadležnosti i mjerodavno pravo

Svi pravni odnosi između AKI Group i njihovih kupaca podliježu suštinskom hrvatskom pravu. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG) se ne primjenjuje.

13.6 Obavijest o autorskim pravima

Sva prava na ove OTU, osobito autorska prava, zadržava AKI Group. Svaka reprodukcija, distribucija ili druga uporaba je zabranjena, osim uz pismeno dopuštenje tvrtke AKI Group.

U slučaju kršenja ovog zahtjeva, AKI Group zadržava pravo poduzimanja pravnih radnji.

Siječanj 2017